นายอัครพงศ์  ภูติยา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”

กล่องข้อความ:       หน้าแรก         คณะผู้บริหาร         ข้อมูลโรงเรียน          ผลงานของเรา         ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา  
กล่องข้อความ:
กล่องข้อความ:    ที่ตั้งโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
   ข้อมูลโรงเรียน
   ทำเนียบบุคลากร

เมนู

ฝ่ายบริหารงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

      ศิลปะ

        ภาษาไทย

        สุขศึกษาฯ

        คณิตศาสตร์

     วิทยาศาสตร์

     สังคมศึกษาฯ 

        การงานอาชีพฯ

        ภาษาต่างประเทศ

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" 194  ถนนใสสว่าง  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทร: 042-711588, แฟกซ์: 042-711588

ข่าวประสัมพันธ์

กล่องข้อความ:

ลิ้งค์น่ารู้

ชุมนุมสมุนไพรไทย รับจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อเป็นของฝาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดคลิกที่รูปภาพ

 

Þ  สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน  ดาวน์โหลด 1  ดาวน์โหลด 2 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและรหัสประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560      

                 ประกาศโรงเรียน 

             ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  

             ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  

             ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  

             ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  

             ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  

             ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  

             ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /1

          ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2

 

 

 

เผยแพร่ผลงานครู

นางขนิษฐา  ศรีมงคล

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้น ม.ดาวน์โหลด 1  ดาวน์โหลด 2 

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เรื่อง โลกและดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้น ม.ดาวน์โหลด 1  ดาวน์โหลด