นายอัครพงศ์  ภูติยา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”

กล่องข้อความ:       หน้าแรก         คณะผู้บริหาร         ข้อมูลโรงเรียน          ผลงานของเรา         ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   คลิกที่นี่

         ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   คลิกที่นี่

 

 

 

กล่องข้อความ:    ที่ตั้งโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
   ข้อมูลโรงเรียน
   ทำเนียบบุคลากร

เมนู

ฝ่ายบริหารงาน

      วิชาการ

        บุคลกร

     งบประมาณ

     บริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้

      ศิลปะ

        ภาษาไทย

        สุขศึกษาฯ

        คณิตศาสตร์

     วิทยาศาสตร์

     สังคมศึกษาฯ 

        การงานอาชีพฯ

        ภาษาต่างประเทศ

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" 194  ถนนใสสว่าง  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทร: 042-711588, แฟกซ์: 042-711588

ข่าวประสัมพันธ์

กล่องข้อความ: ประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          เลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน >> 1  2  3

                                                   เลือกเพิ่มเติมคณิตศาสตร์  ภาษา  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  >> 1

                                                   เลือกเพิ่มเติมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  >> 1  2

                                                   เลือกเพิ่มเติมดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะ  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  >> 1

                                                   เลือกเพิ่มเติมพลศึกษา   คลิกที่นี่เพื่ออ่าน >> 1  2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  >> 1  2  4

กล่องข้อความ: ประกาศ       ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ห้อง  1/1  เลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์

                                       ห้อง  1/2  เลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์

                                       ห้อง  1/3  เลือกเพิ่มเติมคณิตศาสตร์  ภาษา 

                                       ห้อง  1/4  เลือกเพิ่มเติมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

                                       ห้อง  1/5  เลือกเพิ่มเติมดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะ 

                                       ห้อง  1/6  เลือกเพิ่มเติมพลศึกษา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ห้อง  4/1 

                                                 ห้อง  4/2 

                                                 ห้อง  4/3